Milli Eğitim Müdürü Nasıl Olunur

0
321
views

Milli Eğitim Müdürü Nasıl Olunur

Liyakatlığı esas alarak ve kişinin görevde ne derece iyi olduğunu saptamak için Milli eğitim bakanlığının personelinin görevde yükselme, unvan değişikliği ve yer değiştirme suretiyle atanması hakkında bir yönetmelik düzenlenmiştir. Bu yönetmelik doğrultusunda kişilerin göreve başlayabilmesi için girilmesi gereken bir sınav vardır ve şube müdürü atamaları da bu sınava tabi tutularak gerçekleştirilir.

– İlçe milli eğitim müdürünün görevleri

Türkiye Cumhuriyet’ine karşı görev ve sorumluluklarını bilen nesiller yetiştirmek için yapılan gerekli düzenlemeler denetlenir.

İlçe milli eğitim müdürü bulunduğu ilçedeki okulların eğitim aksaklıklarını, eğitimle ilgili artı ve eksikleri değerlendirir, var olan eksikleri imkanı ölçüsünde gidermeye çalışır, gücünün yetmediği yerde Milli Eğitim Bakanlık’ına bildirip yardım isteğinde bulunabilir.

Bununda dışın yurt dışında okuyacak olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışındaki eğitimleri ile ilgili aksaklıkları düzenler. TSK’ya bağlı okulların programlarıyla ile ilgili çalışmalara ortalık eder.

Ayrıca yüksek öğrenimde eğitim gören öğrencilerin beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarını maddi yönden desteklemeye çalışır. Okul öncesi, ilköğretim, ortaokul, lise gibi eğitim kurumlarını açmakta ilçe milli eğitim müdürünün bir görevidir.

Öğretmen ve öğrencilerle ilgili bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini planlar, planlanan hizmetlerinin uygulanıp uygulanmadığını takip eder.

Milli eğitim müdürü olmanın yönetmeliği 13 Ocak 2016 yılında değişiklik yapılmış olup Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

-Milli eğitim müdürü olmanın şartları ile ilgili yenilikler

Kişi, okul müdürü olarak ikinci görev alanında en az iki yıl asil olarak görev yapmış olması gerekmektedir.

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında eğitim uzmanı, hukuk müşaviri şube, tesis ve basımevi müdürü, Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı kadrolarında ayrı ayrı veya toplamda en az bir yıl olmak üzere asalet görev yapmış olmalıdır.

Milli eğitim uzmanı ve maarif müfettişi kadrolarında asaleten görev yapmış olanlar ilçe milli eğitim kadrolarına atanabilmesi için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68’inci (B) bendi maddesinde öngörülen şartlar aranır.

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68’inci (B) bendi

Eğitim ve öğretim hizmetleri ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı hariç 1,2,3,4’üncü derecelerindeki kadrolarına süre sınırı koyulmadan atama yapılabilir.

Ancak böyle bir atamanın yapılabilmesi için gerekli şartlar vardır :

a) 1’inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yüksek olanlar için en az 12 yıl

b) 1’inci ve 2’inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en 10 yıl

c) 3’üncü ve 4’üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here